W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI I
WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM
https://www.artimega.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.artimega.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1. Serwis: serwis internetowy https://www.artimega.pl;
2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3. Właściciel: Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska , Brody 4a,26-200 Końskie, 658-190-25-45, 260655768;
4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
3. Celem Polityki jest w szczególności:
1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: hurt@artimega.pl.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 15.03.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Koszyk
0 szt. - 0,00 zł
Your Cart is currently empty!

Stojaki na plakaty

Stojaki  na plakaty i ramki wykonane z plexi, aluminium lub z metalu. Idealne do ekspozycji ulotek w twojej firmie. Stabilne, wolnostojące prezentery na ulotki, foldery, przeznaczone dla mniejszej ilości wzorów ulotek.

Ulotki są tak rozmieszczone, że nie zasłaniają się wzajemnie ( są widoczne w 100%)

 


Podane ceny są cenami sugerowanymi i podlegają negocjacji.
 
Stojaki na plakaty 

Stojaki na plakaty

Show
Cena sprzedaży430,50 zł
Cena sprzedazy bez VAT350,00 zł

Plakat B1 na statywie + kieszeń uniwersalna na ulotki Art.512 Podstawa: 30 x 40 cm ; Wysokość 175 cm ; Wymiar ramki: B1 (700 × 1000mm) Stabilny, wolnostojący prezenter który umożliwia jednoczesną ekspozycję plakatu wraz z ulotkami. Stojak składa się z wolnostojącej nogi do której przymocowane są, ramka aluminiowa w wymiarze B1 ( możliwy inny wymiar) oraz kieszeń z plexi formatu A4 poziomo (możliwe inne formaty).

Cena sprzedaży430,50 zł
Cena sprzedazy bez VAT350,00 zł

Plakat B2 na statywie + 2 kieszenie uniwersalne na ulotki Art.513 Podstawa: 30 x 40 cm ; Wysokość 175 cm ; Wymiar plakatu: B2 (500 × 707mm) Stabilny, wolnostojący prezenter, który umożliwia jednoczesną ekspozycję plakatu wraz z ulotkami. Stojak składa się z wolnostojącego statywu, do której przymocowane są - ramka aluminiowa w wymiarze B2 ( możliwy inny wymiar) oraz dwie uniwersalne kieszenie na ulotki z plexi. Kieszeń uniwersalna szerokości 31 cm, mieści: 3 pionowe ...

Cena sprzedaży442,80 zł
Cena sprzedazy bez VAT360,00 zł

Prezenter plakatu , ścianka prezentacyjna 61.7cm x 178.8cm art.023 Stabilny prezenter na duży plakat ( możemy dostosować prezenter do innej wielkości plakatu ) Stojak posiada statyw z anodowanego aluminium oraz podstawę z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wkładanie plakatu odbywa się po wyjęciu części górnej ramki. Prezenter przystosowany jest do wydruków na PCV od 2 do 4 mm ( nie ma w zestawie, wydruk pcv we własnym zakresie )

Cena sprzedaży1230,00 zł
Cena sprzedazy bez VAT1000,00 zł

Prezenter ulotek / stand / stojak na plakat + 16x A4 poziomo art.025 Profesjonalny stojak / prezenter na ulotki z aluminium wysoka jakość wykonania. Uniwersalny statyw umożliwia dopinane i odpinanie kieszonek lub zamontowanie nowych w innym rozmiarze. Stojak doskonale nadaje się jako wyposażenie do biur, salonów samochodowych , banków , miejsc użyteczności publicznej jak urzędy , zoo , parki narodowe , szkoły ,kina, restauracje , hotele , domy kultury. Specyfikacja : - Anodowane ...

Cena sprzedaży696,18 zł
Cena sprzedazy bez VAT566,00 zł

SKŁADANY DWUSTRONNY WOLNO STOJĄCY PREZENTER PLAKATU B1 Art.523 D Wysokość 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B1 (707 × 1000mm)

Cena sprzedaży492,00 zł
Cena sprzedazy bez VAT400,00 zł

SKŁADANY DWUSTRONNY WOLNO STOJĄCY PREZENTER PLAKATU B1___Art.523 Wysokość 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B1 (707 × 1000mm)

Cena sprzedaży405,90 zł
Cena sprzedazy bez VAT330,00 zł

SKŁADANY STOJAK NA PLAKAT B2 + KIESZEŃ NA ULOTKI A4 Art. 511 Podstawa: 24 x 32 cm ; Wysokość po rozłożeniu: 180 cm ; Wysokość po złożeniu: 100 cm Wymiar ramki: B2 ( 500 x 707 ) Stabilny, składany prezenter który umożliwia jednoczesną ekspozycję plakatu wraz z ulotkami. Stojak składa się ze składanego statywu do którego przymocowane są, ramka aluminiowa w wymiarze B2 ( możliwy inny wymiar) oraz kieszonka z plexi formatu A4 (możliwe inne formaty).

Cena sprzedaży455,10 zł
Cena sprzedazy bez VAT370,00 zł

Składany wolno stojący prezenter na ramce 6xA4 poziomo Art.446 Podstawa: 30 x 40 cm ; Wysokość 175 cm Składany stabilny, wolno stojący prezenter który umożliwia ekspozycje ulotek 6x A4. Stojak składa się z wolno stojącej nogi do której przymocowane są, ramka aluminiowa ( możliwy inny wymiar)

Cena sprzedaży369,00 zł
Cena sprzedazy bez VAT300,00 zł

SKŁADANY WOLNO STOJĄCY PREZENTER PLAKATU B2 Art.503 Wysokość 177 cm Podstawa: 30 x 40 cm Wymiar ramki: B2 (500 x 707 mm) Wolnostojący prezenter plakatu. Składa się z aluminiowej ramki w formacie B2 (możliwe inne formaty) przymocowanej do aluminiowego statywu. Istnieje możliwość odpięcia ramki i powieszenia jej osobno np. na ścianie.

Cena sprzedaży455,10 zł
Cena sprzedazy bez VAT370,00 zł

Prezenter plakatu , ścianka prezentacyjna 61.7cm x 178.8cm art.023 Wysokość 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B0 Wolnostojący prezenter plakatu. Składa się z aluminiowej listwy plakatowej w formacie B0 (możliwe inne formaty) przymocowanej do aluminiowego statywu.

Cena sprzedaży405,90 zł
Cena sprzedazy bez VAT330,00 zł

SKŁADANY WOLNOSTOJĄCY PREZENTER PLAKATU B1 Art.501 Wymiary: Wysokość: 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B1 (707 × 1000mm)

Cena sprzedaży467,40 zł
Cena sprzedazy bez VAT380,00 zł

SKŁADANY WOLNOSTOJĄCY PREZENTER PLAKATU B1 Art.523 V2 Wysokość 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B1 (707 × 1000mm) Wolnostojący prezenter plakatu. Składa się z aluminiowej ramki w formacie B1 (możliwe inne formaty) przymocowanej do aluminiowego statywu. Istnieje możliwość odpięcia ramki i powieszenia jej osobno np. na ścianie.

Cena sprzedaży344,40 zł
Cena sprzedazy bez VAT280,00 zł

SKŁADANY WOLNOSTOJĄCY PREZENTER PLAKATU B1 Art.524 Wysokość 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B1 (707 × 1000mm) Wolnostojący prezenter plakatu. Składa się z aluminiowej ramki w formacie B1 (możliwe inne formaty) przymocowanej do aluminiowego statywu. Istnieje możliwość odpięcia ramki i powieszenia jej osobno np. na ścianie.

Cena sprzedaży381,30 zł
Cena sprzedazy bez VAT310,00 zł

Prezenter plakatu , ścianka prezentacyjna 61.7cm x 178.8cm art.023 Wysokość 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B0 Wolnostojący prezenter plakatu. Składa się z aluminiowej listwy plakatowej w formacie B0 (możliwe inne formaty) przymocowanej do aluminiowego statywu.

Cena sprzedaży356,70 zł
Cena sprzedazy bez VAT290,00 zł

SKŁADANY WOLNOSTOJĄCY PREZENTER PLAKATU Z LISTWĄ PLAKATOWĄ B1 ___Art.509 Wysokość 177 cm Podstawa: 24 × 32 cm Wymiar ramki: B1 ( 1000x1414mm ) Wolnostojący prezenter plakatu. Składa się z aluminiowej listwy plakatowej w formacie B1 (możliwe inne formaty) przymocowanej do aluminiowego statywu.

Show

 

Jesteśmy prężnie rozwijającą się polską firmą, utworzoną przez ludzi z pasją i profesjonalnym podejściem do klienta oraz podejmowanych działań.

Produkujemy breloki do kluczy hotelowych, numerki do szatni, oznaczenia pomieszczeń, tabliczki, szyldy i tablice reklamowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej placówki.

Kontakt

  • E-mail hurt@artimega.pl
    magda@artimega.pl
  • Tel. 500 640 777
    533 023 448
  • Adres Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska
    Ul. Brody 4a, 26-200 Końskie