W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI I
WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM
https://www.artimega.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.artimega.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1. Serwis: serwis internetowy https://www.artimega.pl;
2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3. Właściciel: Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska , Brody 4a,26-200 Końskie, 658-190-25-45, 260655768;
4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
3. Celem Polityki jest w szczególności:
1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: hurt@artimega.pl.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 15.03.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Koszyk
0 szt. - 0,00 zł
Your Cart is currently empty!

Tablice adresowe

Tablice adresowe to asortyment służący do oznakowania budynków, działek oraz wielu innych obiektów, które są zlokalizowane na określonym terenie administracyjnym. Pełnią niezwykle istotną funkcję, ponieważ to dzięki nim można szybko i skutecznie zidentyfikować budynek znajdujący się pod danym adresem. Jednak w naszej opinii tablice adresowe mogą również pełnić funkcję dekoracyjną. Mogą być ciekawym elementem uatrakcyjniającym elewację budynku. Udowadnia to nasza oferta, w której znajdują się tablice adresowe w wielu ciekawych wzorach i fasonach. Jesteśmy doświadczonym producentem, dlatego nasz asortyment jest kompleksowy. Gwarantujemy, że każdy z Was znajdzie w naszej ofercie tablice adresowe idealnie dopasowane do własnych potrzeb, preferencji oraz oczekiwań. Wystarczy tylko dokładnie przeanalizować naszą pełną ofertę, wybrać interesujący model tablicy, a następnie zrealizować zamówienie. Jesteśmy przekonani, że współpraca z naszą firmą będzie satysfakcjonująca nawet dla najbardziej wymagających klientów.

 

Profesjonalne tablice adresowe wykonane z najwyższej jakości materiałów

 

Dzięki nowoczesnym urządzeniom, możemy zaoferować tablice adresowe z plexi oraz laminatu grawerskiego, które wyróżniają się najwyższą jakością wykonania. Dzięki temu są one odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz działanie wielu innych niekorzystnych czynników zewnętrznych. Przez wiele lat zachowują estetyczny wygląd i doskonale wywiązują się ze swojego zadania.

 

Szybka realizacja zamówienia


Jeżeli istotna jest dla Was profesjonalna obsługa, to gwarantujemy, że współpraca z naszą firmą nie zawiedzie Waszych oczekiwań. Zapewnimy nie tylko wysokiej jakości tablice adresowe w atrakcyjnych cenach, ale również natychmiastową realizację zamówienia. Jesteśmy profesjonalistami, którym warto zaufać!

 

 

 


Podane ceny są cenami sugerowanymi i podlegają negocjacji.
 Numer na dom / Tablica na budynek

Numer na budynek, dom

Producent:
ARTIMEGA
Show
Cena sprzedaży246,00 zł
Cena sprzedazy bez VAT200,00 zł

Nowoczesne numery na dom model: TB15a Tablica wykonana z najwyższej jakości laminatu grawerskiego 1,6 mm odpornego na promienie UV i warunki atmosferyczne i plexi 6 mm PERSPEX Logo i napis grawerowany laserowo zapewnia długoletnią trwałość produktu.

Cena sprzedaży79,65 zł
Cena sprzedazy bez VAT64,76 zł

Tablica wykonana z plexi o grubości 3 mm. Na tablicy możemy umieścić dowolne logo oraz napis. W cenę tablicy wliczone są 4 dystanse z stali nierdzewnej oraz logo i numer. Tablica o wym. 30 cm x 25 cm

Подробнее на сайте: http://mending-house.ruGo to top of pagehttp://stroi-rukami.ruhttp://build-dwelling.ruhttp://grand-builder.ru http://investment-money.ru http://hold-house.ru http://samodelkami.ru
http://samodelnaya.ruhttp://sdelaisebe.ruhttp://grand-construction.ruhttp://samodelnii.ruhttp://samodelkinov.ruhttp://lavandamd.ru http://pro-nedvijimosti.ruhttp://poleznii.ru
Cena sprzedaży147,60 zł
Cena sprzedazy bez VAT120,00 zł

Tablica na dom o wym. 40 cm x 30 cm wykonana z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Na produkcie możemy wygrawerować dowolny napis oraz twoje logo. Grawer zawarty jest w cenie.

Cena sprzedaży123,00 zł
Cena sprzedazy bez VAT100,00 zł

Tablica na dom o wym. 30 cm x 30 cm wykonana z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Na produkcie możemy wygrawerować dowolny napis oraz twoje logo. Grawer zawarty jest w cenie.

Cena sprzedaży43,05 zł
Cena sprzedazy bez VAT35,00 zł

Tablica wykonana z wysokiej jakości plexi przeźroczystej lub białej z numerem 3D wyciętym z plexi czarnej oraz napisem ulicy z folii. Tablica zawiera 2 dystanse mocujące z stali nierdzewnej co zapewni odpowiednie mocowanie produktu do ściany. Dodatkowe informacje: Cena widoczna na dotyczy tablicy o wym. 30 cm x 20 cm

Cena sprzedaży39,36 zł
Cena sprzedazy bez VAT32,00 zł

Tablica na dom wykonana z wysokiej jakości plexi przeźroczystej lub białej z numerem oraz napisem ulicy z wysokiej jakości folii. Tablica zawiera 2 dystanse mocujące z stali nierdzewnej co zapewni odpowiednie mocowanie produktu do ściany. Dodatkowe informacje: Cena widoczna na dotyczy tablicy o wym. 30 cm x 20 cm

Cena sprzedaży36,90 zł
Cena sprzedazy bez VAT30,00 zł

Tablica wykonana z wysokiej jakości plexi przeźroczystej lub białej z numerem 3D wyciętym z plexi czarnej oraz napisem ulicy z folii. Tablica zawiera 2 dystanse mocujące z stali nierdzewnej co zapewni odpowiednie mocowanie produktu do ściany. Dodatkowe informacje: Cena widoczna dotyczy tablicy o wym. 20 cm x 15 cm

Producent:
ARTIMEGA
Show

Tablice adresowe to asortyment służący do oznakowania budynków, działek oraz wielu innych obiektów, które są zlokalizowane na określonym terenie administracyjnym. Pełnią niezwykle istotną funkcję, ponieważ to dzięki nim można szybko i skutecznie zidentyfikować budynek znajdujący się pod danym adresem. Jednak w naszej opinii tablice adresowe mogą również pełnić funkcję dekoracyjną. Mogą być ciekawym elementem uatrakcyjniającym elewację budynku. Udowadnia to nasza oferta, w której znajdują się tablice adresowe w wielu ciekawych wzorach i fasonach. Jesteśmy doświadczonym producentem, dlatego nasz asortyment jest kompleksowy. Gwarantujemy, że każdy z Was znajdzie w naszej ofercie tablice adresowe idealnie dopasowane do własnych potrzeb, preferencji oraz oczekiwań. Wystarczy tylko dokładnie przeanalizować naszą pełną ofertę, wybrać interesujący model tablicy, a następnie zrealizować zamówienie. Jesteśmy przekonani, że współpraca z naszą firmą będzie satysfakcjonująca nawet dla najbardziej wymagających klientów.

Profesjonalne tablice adresowe wykonane z najwyższej jakości materiałów

Dzięki nowoczesnym urządzeniom, możemy zaoferować tablice adresowe z plexi oraz laminatu grawerskiego, które wyróżniają się najwyższą jakością wykonania. Dzięki temu są one odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz działanie wielu innych niekorzystnych czynników zewnętrznych. Przez wiele lat zachowują estetyczny wygląd i doskonale wywiązują się ze swojego zadania.

Szybka realizacja zamówienia

Jeżeli istotna jest dla Was profesjonalna obsługa, to gwarantujemy, że współpraca z naszą firmą nie zawiedzie Waszych oczekiwań. Zapewnimy nie tylko wysokiej jakości tablice adresowe w atrakcyjnych cenach, ale również natychmiastową realizację zamówienia. Jesteśmy profesjonalistami, którym warto zaufać!

 

tablice adresowe

 

Jesteśmy prężnie rozwijającą się polską firmą, utworzoną przez ludzi z pasją i profesjonalnym podejściem do klienta oraz podejmowanych działań.

Produkujemy breloki do kluczy hotelowych, numerki do szatni, oznaczenia pomieszczeń, tabliczki, szyldy i tablice reklamowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej placówki.

Kontakt

  • E-mail hurt@artimega.pl
    magda@artimega.pl
  • Tel. 500 640 777
    533 023 448
  • Adres Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska
    Ul. Brody 4a, 26-200 Końskie