W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI I
WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM
https://www.artimega.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.artimega.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1. Serwis: serwis internetowy https://www.artimega.pl;
2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3. Właściciel: Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska , Brody 4a,26-200 Końskie, 658-190-25-45, 260655768;
4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
3. Celem Polityki jest w szczególności:
1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: hurt@artimega.pl.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 15.03.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Koszyk
0 szt. - 0,00 zł
Your Cart is currently empty!

Identyfikatory personalne

Identyfikatory personalne z grawerem laserowym. Zaprojektujemy twój własny i niepowtarzalny identyfikator personalny. Na identyfikatorze umieścimy dowolny grawer. Identyfikator imienny to świetne rozwiązanie dla restauracji i hoteli.


Podane ceny są cenami sugerowanymi i podlegają negocjacji.
 
Identyfikatory personalne

Identyfikatory personalne

Producent:
ARTIMEGA
Show
Cena sprzedaży10,46 zł
Cena sprzedazy bez VAT8,50 zł

Identyfikator personalny o wymiarach 7 cm x 2,5 cm wykonany z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Na produkcie możemy wygrawerować dowolny napis oraz twoje logo. Grawer zawarty jest w cenie.

Cena sprzedaży7,38 zł
Cena sprzedazy bez VAT6,00 zł

Identyfikator personalny o wymiarach 5 cm x 2,5 cm wykonany z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Na produkcie możemy wygrawerować dowolny napis oraz twoje logo. Grawer zawarty jest w cenie.

Cena sprzedaży8,61 zł
Cena sprzedazy bez VAT7,00 zł

Identyfikator personalny o wymiarach 5 cm x 2,5 cm wykonany z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Na produkcie możemy wygrawerować dowolny napis oraz twoje logo. Grawer zawarty jest w cenie.

Cena sprzedaży12,30 zł
Cena sprzedazy bez VAT10,00 zł

Identyfikator personalny wykonany z najwyższej jakości laminatu 1,6 mm o wym. 7 cm x 3,5 cm

Cena sprzedaży13,53 zł
Cena sprzedazy bez VAT11,00 zł

Identyfikator personalny o wymiarach 9 cm x 3 cm wykonany z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Na produkcie możemy wygrawerować dowolny napis oraz twoje logo. Grawer zawarty jest w cenie.

Cena sprzedaży11,07 zł
Cena sprzedazy bez VAT9,00 zł

Identyfikator personalny wykonany z najwyższej jakości laminatu 1,6 mm o wym. 7 cm x 2,5 cm Identyfikatory personalne to niezbędny element każdej placówki. Nasze identyfikatory szatniowe charakteryzują się wysoką trwałością przy jednoczesnym doskonałym wyglądzie. Każda zawieszka posiada możliwość personalizacji: możemy umieścić dowolne logo lub napis.

Cena sprzedaży18,45 zł
Cena sprzedazy bez VAT15,00 zł

Identyfikator personalny o wymiarach 7 cm x 2,5 cm wykonany z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Na produkcie możemy wygrawerować dowolny napis oraz twoje logo. Grawer zawarty jest w cenie.

Cena sprzedaży11,07 zł
Cena sprzedazy bez VAT9,00 zł

Identyfikatory personalne wykonane z najwyższej jakości laminatu 1,6 mm o wym. 7 cm x 2,5 cm Identyfikator personalny to niezbędny element każdej placówki. Nasze identyfikatory szatniowe charakteryzują się wysoką trwałością przy jednoczesnym doskonałym wyglądzie. Każda zawieszka posiada możliwość personalizacji: możemy umieścić dowolne logo lub napis.

Cena sprzedaży11,07 zł
Cena sprzedazy bez VAT9,00 zł

Identyfikatory personalne wykonane z najwyższej jakości laminatu 1,6 mm o wym. 7 cm x 2,5 cm Identyfikator personalny to niezbędny element każdej placówki. Nasze identyfikatory szatniowe charakteryzują się wysoką trwałością przy jednoczesnym doskonałym wyglądzie. Każda zawieszka posiada możliwość personalizacji: możemy umieścić dowolne logo lub napis.

Cena sprzedaży13,53 zł
Cena sprzedazy bez VAT11,00 zł

Identyfikatory personalne wykonane z najwyższej jakości laminatu 1,6 mm o wym. 7 cm x 3,5 cm Identyfikator personalny to niezbędny element każdej placówki. Nasze identyfikatory szatniowe charakteryzują się wysoką trwałością przy jednoczesnym doskonałym wyglądzie. Każda zawieszka posiada możliwość personalizacji: możemy umieścić dowolne logo lub napis.

Cena sprzedaży9,84 zł
Cena sprzedazy bez VAT8,00 zł

Identyfikatory personalne wykonane z najwyższej jakości laminatu 1,6 mm o wym. 6 cm x 2,5 cm Identyfikator personalny to niezbędny element każdej placówki. Nasze identyfikatory szatniowe charakteryzują się wysoką trwałością przy jednoczesnym doskonałym wyglądzie. Każda zawieszka posiada możliwość personalizacji: możemy umieścić dowolne logo lub napis.

Cena sprzedaży10,46 zł
Cena sprzedazy bez VAT8,50 zł

Identyfikatory personalne wykonane z najwyższej jakości laminatu 1,6 mm o wym. 6 cm x 3 cm Identyfikator personalny to niezbędny element każdej placówki. Nasze identyfikatory szatniowe charakteryzują się wysoką trwałością przy jednoczesnym doskonałym wyglądzie. Każda zawieszka posiada możliwość personalizacji: możemy umieścić dowolne logo lub napis.

Producent:
ARTIMEGA
Show

Identyfikatory z nadrukiem pełnią niezwykle istotną funkcję, dlatego są powszechnie wykorzystywane w wielu firmach, biurach, szkołach, bankach, urzędach i innych miejscach. Dzięki nim można w elegancki sposób przedstawić informacje identyfikacyjne poszczególnych pracowników, ponieważ mogą mieć one wygrawerowane dane personalne, opis stanowiska oraz logotyp firmy. Identyfikatory z nadrukiem mają również istotny wpływ na wizerunek firmy, ponieważ ich estetyczna forma może zostać zaprezentowana w sposób spójny z identyfikacją wizualną. Profesjonalne identyfikatory z nadrukiem to asortyment, w który warto zainwestować, dlatego serdecznie zapraszamy Was do przeanalizowania naszej pełnej oferty. Nasza firma występuje w roli producenta, który już od wielu lat zajmuje się produkcją asortymentu, na którym można wygrawerować dowolną nazwę oraz logo w przystępnej i konkurencyjnej cenie.

Identyfikatory z nadrukiem bezpośrednio od producenta
Oferowane przez nas identyfikatory z nadrukiem wyróżniają się na tle konkurencyjnych propozycji. Oferujemy wysoką jakość oraz wiele atrakcyjnych fasonów. Z myślą o najbardziej wymagających klientach stworzyliśmy możliwość zaprojektowania i wydrukowania niepowtarzalnego identyfikatora personalnego. Umieścimy na nim dowolny grawer oraz naniesiemy logo firmy. Nasze identyfikatory z nadrukiem to propozycja dedykowana do restauracji, hoteli oraz wielu innych podmiotów, dla których nienaganny wizerunek jest nieodzownym elementem strategii działania.

Profesjonalna obsługa i atrakcyjne ceny.
Jeżeli uważacie, że profesjonalne identyfikatory z nadrukiem sprawdzą się również w Waszej firmie, zapraszamy Was do skorzystania z naszej platformy zakupów online. Dzięki niej w sposób szybki, wygodny i bezpieczny zamówicie identyfikatory z nadrukiem idealnie dopasowane do Waszych potrzeb oraz oczekiwań.

 

identyfikatory z nadrukiem

 

Jesteśmy prężnie rozwijającą się polską firmą, utworzoną przez ludzi z pasją i profesjonalnym podejściem do klienta oraz podejmowanych działań.

Produkujemy breloki do kluczy hotelowych, numerki do szatni, oznaczenia pomieszczeń, tabliczki, szyldy i tablice reklamowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej placówki.

Kontakt

  • E-mail hurt@artimega.pl
    magda@artimega.pl
  • Tel. 500 640 777
    533 023 448
  • Adres Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska
    Ul. Brody 4a, 26-200 Końskie